Բնությունը մարդկանց տալիս է տարբեր նյութեր

2-րդ դասարանցիների՝ երրորդ հետազոտությունը լինելու է «Ինչպես է աշխատում աշխարհը» վերառարկայական թեմայի շրջանակում:

 Հետազոտության Կենտրոնական գաղափարն է՝ «Բնական և արհեստական նյութերը անհրաժեշտություն են մարդու կյանքում»:
 
  Թեմայի շրջանակում սաները ծավալելու են իրենց  հետազոտությունը հետևյալ ուղղություններով՝ 
  • Բնությունը մարդկանց տալիս է տարբեր նյութեր:
  • Նյութերը կարող են մշակվել և  փոփոխվել:
  • Մարդիկ գործածում են նյութերը տարբեր նպատակներով:
Ուսումնասիրություններ կատարելիս սաներն աշխատելու են հիմնական հասկացությունների տեսանկյունից. գործառույթ, 
փոփոխություն,  պատասխանատվություն և աշխատելու են լինել մտածող, վերլուծող և հոգատար: 
Բնությունը մարդկանց տալիս է տարբեր նյութեր

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *