PYP Ստուգատես 2018

Կրտսեր դպրոցի 4-րդ դասարանցիները «Ինչպես է աշխատում աշխարհը» վերառարկայական թեմայի շրջանակում՝ Գիտությունը և տեխնոլոգիաները ազդում են հասարակության և շրջակա միջավայրի վրա կենտրոնական գաղափարի ներքո ներկայացրին տարեվերջյան ավարտական Ստուգատեսը՝ նոր ու հետաքրքիր լուծումներով, թեմատիկ և բովանդակային հարուստ հետազոտություններով:

 

PYP Ստուգատես 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *