Կրտսեր դպրոցի ծրագրի մասին

Ինչո՞վ է առանձնահատուկ Միջազգային բակալավրիատի կրտսեր դպրոցի ծրագիրը (IB PYP – ՄԲ ԿԴԾ): Այդ մասին կարող եք կարդալ այստեղ`

 

 

Միջազգային բակալավրիատի կրտսեր դպրոցի ծրագրի ընդհանրական կանոնակարգերի մասին կարող եք կարդալ այստեղ`

 

Միջազգային բակալավրիատի կրտսեր դպրոցի ծրագրի չափորոշչային պահանջներին կարող եք ծանոթանալ
<<այստեղ>>