Բժշկական ծառայություն

ԿՐՏՍԵՐ ԴՊՐՈՑԻ ԲՈՒԺԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԴԵՐԸ

  1. Առաջին բուժօգնության ապահովում, ըստ անհրաժեշտության երեխայի տեղափոխում բուժհաստատություն:
  2. Աշխատակիցների ամենամյա բժշկական հետազոտության վերահսկում:
  3. Սաների բժշկական փաստաթղթերի վերահսկում:
  4. Ֆիզկուլտուրայի խմբերի ամենամյա որոշում:
  5. Տրամադրվող սննդի և դպրոցի սանիտարահիգիենիկ վիճակի շարունակական հսկողություն:
  6. Ամենամյա սկրինինգ – հետազոտության կատարում ( քաշ,հասակ.տեսողություն):
  7. Վարակիչ հիվանդությունների հայտնաբերման դեպքում սանիտարահիգիենիկ կանխարգելիչ միջոցառումների իրականացում: